En aquesta pàgina podreu trobar un directori amb tots els serveis relacionats amb els infants i el seu entorn.

Enllaços

En aquesta pàgina podreu trobar un directori amb tots els serveis relacionats amb els infants i el seu entorn.
EAIA del Baix Penedès

Equip d’Atenció a Infància i Adolescència

EAIA del Garraf

Equip d’Atenció a Infància i Adolescència

Creda Tarragona

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius

Creda Comarques IV

Centres de Recursos per a Deficients Auditius

CSMIJ Baix Penedès

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil

CSMIJ Garraf

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil

CRP del Baix Penedès

Centre de Recursos Psicopedagògics

CRP del Garraf

Centre de Recursos Pedagògics

EAP del Baix Penedès

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica

EAP del Garraf

Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica

IMG_5579
xerrada_05