Què és el CDIAP Garraf?

Associació sense ànim de lucre. Amb personalitat jurídica pròpia. Registrada en el Registre d’Associacions de Barcelona. Núm Reg. D’Entitat: 6989 secció 1.

 

El CDIAP Garraf és un servei públic, universal i gratuït, que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Social del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

 

El Servei és de caràcter sectorial i actua dins de l’àmbit territorial de la comarca del Garraf, municipis: Vilanova i la Geltrú, Cubelles, Sitges, Sant Pere de Ribes i Les Roquetes, Canyelles i Olivella, des de l’any 1998, el sector s’amplia actuant també en els municipis de la comarca del Baix Penedès: Cunit, Segur de Calafell i Calafell.