Equip Humà

El CDIAP disposa d’un equip interdisciplinari de professionals format en: fisioteràpia, psicologia, logopèdia, treball social i neuropediatria.

Equip actual