El Servei

La família (pare/mare i/o tutor legal) ha de trucar o venir al CDIAP per realitzar la primera visita informativa.

TELÈFON: 93 815 64 43

HORARI D’ATENCIÓ HABITUAL:

Dilluns a dijous de 8’30 a 18h

Divendres de 8’30 a 15h

Horari jornada intensiva: Del 22 de Juny al 10 de Setembre (ambdós inclosos)

La primera visita la realitza la Treballadora Social del servei, que informa a la família i recull la informació necessària que aporta la família.

Documentació necessària que cal portar per la primera visita: