Previous
Next

Política d'Atenció

El CDIAP Garraf ofereix una atenció integral, de qualitat i personalitzada als seus usuaris vetllant per l’òptim desenvolupament de l’infant.

Ens comprometem a gestionar els processos de qualitat per millorar-los de manera continuada.

El nostre focus d’atenció és sempre l’infant i el seu entorn familiar, sent la nostra raó de ser.

Per a això establim i donem confiança. Només podem assolir els nostres objectius si l’entorn confia plenament en la nostra capacitat i voluntat. La nostra relació amb la família usuària sempre s’ha de basar en la confiança i el respecte a la intimitat i la dignitat, així com la confidencialitat de les seves dades.

Promovem el respecte i l’empatia. El nostre treball s’ha de caracteritzar per la sensibilitat, la implicació i el respecte per la integritat de l’infant i els seus familiars.

Com benefici per a la societat, aspirem a treballar en xarxa amb els dispositius relacionats amb la petita infància perquè el nostre treball aporti major benefici a la societat.

Tenim el compromís de vetllar per l’acompliment del Decret 261/2003 i de la seva posterior modificació 45/2014 d’1 d’abril, de les normes generals de funcionament i dels drets legalment reconeguts i en especial als establerts a la llei 12/2007 de l’11 d’octubre de serveis socials i a la llei 15/1999 de 21 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal desenvolupada pel Reial Decret 1720/2007 de 19 de gener de mesures de seguretat.

c/ Cristòfol Raventós, 1b Baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
Telf.: 938 15 64 43
cdiapgarraf@cdiapgarraf.cat
Col·laboradors: